tel. 886 277 472 lub 23 661 27 94     email: kajaki.wazka@gmail.com

Sochocin

Jedną z bardziej ciekawych tras kajakowych jest trasa z Sochocina do Jońca. Spływy kajakowe rozpoczynają się przed mostem w Sochocinie, miejscowości położonej przy drodze nr 50. Sochocin jest świetnym miejscem na rozpoczęcie spływu kajakowego. Można zaplanować stąd trasę krótką (spływ kajakowy z Sochocina do Sobiesk), średnią (spływy kajakowy z Sochocina do Jońca) lub długą (spływ kajakowy z Sochocina do Borkowa).

Gminny Ośrodek Kultury

Sochocin  od 1385 roku posiadała prawa miejskie (nadane przez księcia mazowieckiego Janusza Starszego). Prawa te zostały odebrane w 1869 roku. Dogodne położenie na szlaku łączącym Wielkie Księstwo Litewskie z  ziemiami Korony sprzyjało rozwojowi Sochocina. W XV wieku Sochocin przeszedł z rąk prywatnych w ręce książąt mazowiecki, a później w ręce królewskie. Właścicielką Sochocina była między innymi żona Zygmunta Starego królowa Bona. W czasie potopu szwedzkiego w 1657 roku przez powiat sochociński przechodził ze swoimi oddziałami król szwedzki Karol Gustaw.

Dzwonnica kościoła w Sochocinie

W Sochocinie i okolicach rozwijało się rzemiosło: galanteria z masy perłowej – głównie guzików. Głównym odbiorcą była początkowo manufaktura włókiennicza w Kucharach Żydowskich, później fabryki w Łodzi. Mówiono nawet, że Sochocin jest „stolicą guzikarstwa na ziemiach polskich”. Okres ten został upamiętniony w Izbie Pamiątkowej Guzikarstwa w Gminnym Ośrodku Kultury.

Kościół w Sochocinie

W Gminnym Ośrodku Kultury znajduje się również biblioteka. Obok niewielka siłownia plenerowa i Budynek Straży Pożarnej a obok niego postument św Floriana upamiętniający stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej.

W Sochocinie znajduje się Publiczny Zespół Szkół i przedszkoli Samorządowych oraz hala Sportowa częściowo sfinansowana ze środków Totalizatora Sportowego LOTTO.

Postument św Floriana przy Budynku Straży Pożarnej

Obecny neogotycki kościół pod wezwaniem św Jana Chrzciciela został wybudowany w latach 1908-1918 na miejscu wcześniejszej drewnianej świątyni. Obecna budowla wzniesiona jest na planie krzyża łacińskiego. Wyjątkowym zabytkiem są organy kościelne z 1931 roku.

W 1985 roku przy głównym skrzyżowaniu z trasą nr 50 ustawiono upamiętniający sześćsetną rocznicę nadania praw miejskich.

Aktualnie w roku 2020 zbierane są podpisy do wniosku o nadanie praw miejskich dla Sochocina.

Czytaj też:

Spływ kajakowy z Sochocina do Bolęcina

Spływ kajakowy z Sochocina do Sobiesk

Spływ kajakowy z Sochocina do Jońca

 Dwudniowy spływ kajakowy z Glinojecka do Sochocina