tel. 886 277 472 lub 23 661 27 94     email: kajaki.wazka@gmail.com

Regulamin wypożyczalni

 1. Organizatorem spływu jest osoba wypożyczająca kajaki lub canoe. Uczestnikami spływu są osoby korzystające ze sprzętu wypożyczonego przez Organizatora spływu.
 2. Organizatorem spływu może być osoba, która ukończyła 18 lat.
 3. Organizator spływu legitymuje się dokumentem tożsamości.
 4. Organizator spływu ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie sprzętu wypożyczonego.
 5. Każdorazowo organizator spływu potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu, tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.
 6. Organizator odpowiada za pobranie odpowiedniej do ilości uczestników ilości sprzętu asekuracyjnego (każdy uczestnik spływu musi posiadać kapok lub kamizelkę ratunkową),
 7. Organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osób niepełnoletnich w organizowanych spływach kajakowych od prawnego opiekuna.
 8. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie uczestniczące w spływie ponosi organizator spływu, bądź opiekunowie prawni, jeśli uczestniczą w spływie.
 9. Stan zdrowia niepełnoletnich uczestników spływu musi umożliwić udział w spływie.
 10. Stan zdrowia uczestników spływu musi umożliwiać udział w spływie, który odbywa się na własną odpowiedzialność.
 11. W każdym kajaku i canoe podczas spływu musi płynąć jedna osoba pełnoletnia.
 12. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach na jakich odbywa się spływ, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku. W tym o:
  • Zakazie spożywania alkoholu oraz środków odurzających,
  • Postępowaniu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.: burzy, czy obowiązku wyjścia na brzeg rzeki lub innego zbiornika wodnego),
  • Zakazie korzystania ze sprzętu pływającego bez założonego na siebie i zapiętego kapoka,
  • Zakazie stania, kucania w kajaku lub canoe, siadania na burcie dziobie, rufie,
  • Zakazie skakania z kajaka lub canoe do wody,
  • Zakazie wyrzucania i pozostawiania śmieci nad rzekami i innymi zbiornikami wodnymi.
 13. Osoba wypożyczająca sprzęt pływający bezwzględnie stosuje się do zaleceń oraz regulaminu wypożyczalni.
 14. Osoby naruszające zasady regulaminu będą zmuszone do zwrotu wypożyczonego sprzętu, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.
 15. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku podejrzenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły.