tel. 886 277 472 lub 23 661 27 94     email: kajaki.wazka@gmail.com

Rezerwat Dziektarzewo

Jeden z najpiękniejszych fragmentów szlaku kajakowego na Wkrze prowadzi przez Rezerwat Dziektarzewo. Jest to odcinek rzeki o dużych walorach przyrodniczych.

Rezerwat Dziektarzewo  został założony w 1964 roku. Jest to leśny rezerwat przyrody na skarpie rzeki Wkry o powierzchni 5,35 ha. Ochroną objęty jest fragment starodrzewia. Strome brzegi Wkry porośnięte są lasem łęgowym. Drzewostan naturalny w Rezerwacie Dziektarzewo to las mieszany w wieku od 91 do 135 lat. Wśród drzew występują dąb szypułkowy, grab, lipa drobnolistna, jesion, sosna, brzoza, wiąz, olsza. Dominują w nim sosny, których większość wyrosła w latach 1878-1894.

W Rezerwacie Dziektarzewo las zachował swój dwupiętrowy charakter mini puszczy. Wiele drzew osiągnęło rozmiar pomników przyrody.

W Rezerwacie Dziektarzewo występują rośliny naczyniowe – ściśle chronione – brodaczka kępkowa, przylaszczka pospolita, kruszczyk szerokolistny, widłak jałowcowaty, paprotka zwyczajna.

Wśród zwierząt można zaobserwować występowanie wydry, puszczyka, rzekotki drzewnej, padalca, jaszczurki zwinki i biegaczy. Osobliwością fauny jest kowalik, jedyny ptak w Polsce, który potrafi chodzić po drzewie głową w dół.

Mikroklimat rezerwatu tworzy dolina rzeki Wkry. Rezerwat Diektarzewo można oglądać podczas spływu kajakowego z Glinojecka do Dziektarzewa. Piękne widoki, zwalone w poprzek rzeki Wkry drzewa sprawiają, że jest to trasa wybierana często przez osoby poszukujące kontaktu z przyrodą, ciszy i spokoju.