tel. 886 277 472 lub 23 661 27 94     email: kajaki.wazka@gmail.com

Rezerwat przyrody Dolina Wkry

Rezerwat przyrody Dolina Wkry został utworzony w 1991 roku. Jego celem jest ochrona pozostałości lasów łęgowych oraz krajobrazu przełomowego odcinka rzeki Wkry. Ochroną objęte są przepiękne krajobrazy rzeki Wkry pomiędzy Szczypiornem a Kosewkiem.

Prawy brzeg rzeki Wkry jest urwisty, wysoki, lewy płaski porośnięty łęgami. Łęg porasta obszary okresowo zalewane przez wody rzeki Wkry. Są tu nawet 85-letnie drzewostany olszowo-jesionowe z domieszką wiązu szypułkowego i świerka.

Na przeciwnym brzegu obserwować można grąd środkowoeuropejski, głównie sosnowy z rzadko występującym dębem szypułkowym.

W Rezerwacie przyrody Doliny Wkry występują bobry i wydry.

STRONA W BUDOWIE